Minister Bussemaker bezoekt MCEC en de Utrechtse zwaartekrachtprogramma’sJonge Utrechtse wetenschappers vertelden afgelopen maandag (31 augustus) persoonlijk aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over hun werk binnen de Zwaartekrachtprogramma’s.

bezoek minister Bussemaker UU 31 aug 2015

bezoek minister Bussemaker UU 31 aug 2015

Fotografie Jeannette Schols

Minister Bussemaker en rector Bert van der Zwaan (Universiteit Utrecht) kregen een rondleiding door de anorganische chemie-laboratoria van het Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion (MCEC). In deze laboratoria werken onderzoekers aan heterogene katalyse.

Hier wordt onderzoek gedaan op verschillende schalen, van meters tot nanometers. De minister kreeg bijvoorbeeld de mogelijkheid om met een fluorescentiemicroscoop te kijken naar katalysatordeeltjes, die enkele nanometers groot zijn. Een aantal jonge onderzoekers binnen het MCEC-programma presenteerde hun onderzoek aan de minister.

Bert Weckhuysen over Zwaartekracht: “De Zwaartekrachtprogramma’s katalyseren multidisciplinair onderzoek. Behalve doorbraakonderzoek richten we ons ook op outreach, valorisatie en het opleiden van jonge onderzoekers. We zien het als onze plicht om een nieuwe generatie topwetenschappers op te leiden. Meer specifiek, MCEC richt zich op energietransitie: het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe vormen van energie: duurzaam, milieubewust en minder afhankelijk van fossiele brandstof. Behalve nieuwe brandstof is er ook winst te behalen in het gebruik van fossiele branstoffen. We doen onderzoek naar activiteit, selectiviteit en stabiliteit van katalysatoren. De vakgebieden fysica, chemie en materiaalengineering zijn hierbij betrokken.”

Minister Bussemaker: “Het is goed om te horen dat hier zoveel wordt samengewerkt, zowel binnen de Universiteit Utrecht als met andere universiteiten. Het doet me goed om te horen dat er veel aandacht wordt besteed aan jonge onderzoekers en vrouwelijke onderzoekers. Ik vind het belangrijk dat de focus niet alleen gelegd wordt op het ophalen van kennis, zoals dit jaar met de Nationale Wetenschapsagenda, maar ook het delen ervan.”

Zwaartekrachtprogramma’s

De Zwaartekrachtprogramma’s zijn samenwerkingsverbanden tussen toponderzoekers in Nederland, gericht op breed, multidisciplinair onderzoek. De Universiteit Utrecht is penvoerder van vier Zwaartekrachtprogramma’s: Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy ConversionNetherlands Earth System Science CentreCancer Genomics Centre Netherlands en Consortium on Individual Development.

Read More